feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

Acordarea ajutorului material

Secţia / biroul

Secţia social - economică, bir. 12 

Adresa /telefonul

str. Kiev, 3, tel. 022-43-53-35

Responsabil

Gnaciuc Silvia

Termenul executării

30 zile lucrătoare

 

     Lista actelor necesare pentru acordarea ajutorului material în legătură cu starea materială vulnerabilă:

  1. Cererea personală a titularului, cu descrierea circumstanţelor stării materiale în care se află.
  2. Copia buletinului de identitate.
  3. Copia actelor de identitate a tuturor membrilor familiei.
  4. Copia certificatelor de naştere a copiilor - pentru familiile cu copii minori.
  5. Copia legitimaţiei de pensionar.
  6. Extrasul medical eliberat de instituţiile medicale.
  7. Certificatul despre salariul membrilor familiei încadraţi în cîmpul muncii.
  8. Certificatul de la Oficiul Forţei de Muncă (pentru persoane apte de muncă neîncadrate în cîmpul muncii).
  9. Alte documente ce identifică persoana (familia). 

 

     Notă: În conformitate cu pct. 13 din Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului Republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, ajutorul material se acordă, de regulă, o singură dată pe parcursul anului în curs, reieşind din disponibilul mijloacelor fondului local, examinarea solicitării ajutorului material în anul imediat următor e posibilă, de regulă, numai după expirarea unui termen de 11 luni de la data primirii ajutorului (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului R.M. nr. 1083 din 26.10.2000/cu modificările si completările aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 943 din 18.08.2006). Se admite acordarea repetată în acelaşi an a ajutorului material doar persoanelor, a căror stare materială a fost agravată ulterior de noi circumstanţe imprevizibile precum şi în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială.

 

 

 

 

 

 

Calendar

November 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30