feed-image  Benzi RSS

Somații / Scrisori recomandate

Maxima săptămînii

 „ Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decît cel care îl caută”                             N. Iorga

Attachments:
Download this file (Fisa de post vicepretor, domeniul edilitar-gospodaresc.doc)Fisa de post vicepretor, domeniul edilitar-gospodaresc.doc[ ]79 kB%2015-%10-%23 %1:%Окт%+03:00
Download this file (Fisa de post secretarul Preturii.doc)Fisa de post secretarul Preturii.doc[ ]74 kB%2015-%10-%23 %1:%Окт%+03:00

Pretor  - Vlad Melnic

     Este reprezentantul primarului general al municipiului Chişinău în sectorul Rîşcani.

Pretorul sectorului Rîşcani, ca autoritate executivă a administraţiei publice locale, este persoană oficială cu funcţii de administrator în teritoriu. Conduce activitatea generală a preturii, a direcţiilor, secţiilor şi serviciilor publice din subordinea acesteea, exercită atribuţiile ce îi revin preturii în calitate de persoană juridică. Reprezintă sectorul în justiţie, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice.         

   Competenţele pretorului:

 • Coordonarea activităţilor în vederea sporirii nivelului de dezvoltare socio-economică a sectorului.
 • Coordonarea politicii de personal a Preturii sectorului Rîşcani.
 • Reprezentarea Preturii în organele ierarhic superioare, instanţele de judecată şi în faţa populaţiei.
 • Elaborarea şi înaintarea Consiliului municipal Chişinău a proiectului bugetului anual al sectorului.
 • Asigurarea, în limitele competenţei, a funcţionării normale şi interacţiunii serviciilor publice din sector.
 • Asigurarea ordinii publice şi protecţiei mediului.
 • Administrarea domeniului public şi privat al sectorului.

Coordonează  activitatea:  vicepretorilor, secretarului Preturii, Serviciului juridic, Serviciului contabil, Serviciului resurse umane. 

Programul de audienţe:

Pretorul sectorului Rîşcani efectuează audienţa cetăţenilor în fiecare zi de luni, în bir. 33, cu începere de la ora 14.00.

Înscrierea cetăţenilor pentru audienţă la pretor se efectuează în anticamera Preturii, bir. 34, verbal sau în scris, între orele 8.00-12.00; 13.00-17.00. 
Telefon de contact: 022-441310.

 

Vicepretor - Oleg Suslov

                Este responsabil de dezvoltarea şi funcţionarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului, organizarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a spaţiului locativ şi reţelelor inginereşti interioare, evidenţa şi exploatarea fondului locativ, salubrizarea şi amenajarea teritoriului sectorului, exploatarea spaţiilor verzi şi evacuarea deşeurilor, exercitîndu-şi atribuţiile în limita competenţelor acordate preturilor de sector.   

 Competenţele vicepretorului:

 • Supravegherea și coordonarea lucrărilor de reparație curentă și capitală a fondului locativ și a rețelelor inginerești interioare din sector
 • Organizarea și monitorizarea procesului de exploatare a fondului locativ.
 • Monitorizarea și coordonarea lucrărilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului.
 • Conlucrarea cu serviciile abilitate în vederea dezvoltării și întreținerii sistemului edilitar-gospodăresc din sector
 • Coordonarea activităţii prestatorilor de servicii publice din sector. 

Patronează activitatea: Secţiei locativ comunală, Serviciului arhitectură și construcții. 

Programul de audienţe:

Vicepretorul sectorului Rîşcani efectuează audienţa cetăţenilor  în fiecare zi de luni, în bir. 32, cu începere de la ora 14.00.

Înscrierea cetăţenilor pentru audienţă la vicepretor se efectuează în anticamera Preturii, bir. 34, verbal sau în scris, între orele 8.00-12.00; 13.00-17.00.

Telefon de contact: 022-441310.

 

Vicepretor - 

           Este responsabil de dezvoltarea sferei social-economice a sectorului, prestarea serviciilor de comerţ şi alimentaţie publică, de activitatea pieţelor din sector, de protecţia socială a populaţiei, exercitîndu-şi atribuţiile în limita împuternicirilor acordate preturilor de sector.

    Competenţele vicepretorului:

 • Coordonarea activităților socio-culturale și economice din sector.
 • Coordonarea prestării serviciilor de comerț și alimentație publica, precum și activități pieților comerciale din sector.
 • Promovarea respectării relațiilor interetnice, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale în sector.
 • Promovarea politicilor statului în domeniu învățămîntului tineretului sportului și protecției sociale a populației în sector.
 • Organizarea și coordonarea acțiunilor în vederea combaterii comerțului ilicit.

Patronează activitatea: Secţiei social econimică, Secţiei cultură, tineret şi sport.

Programul de audienţe:

Vicepretorul  sectorului Rîşcani efectuează audienţa cetăţenilor  în fiecare zi de luni, în bir. 18, cu începere de la ora 14.00.

Înscrierea cetăţenilor pentru audienţă la vicepretor se efectuează în anticamera Preturii, bir. 34, verbal sau în scris, între orele 8.00-12.00; 13.00-17.00.

 Telefon de contact: 022-441310.

 

 Secretar interimar - Mihail Furculiță

  Competenţele secretarului:

 • Asigurarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat în cadrul Preturii sectorului Rîşcani.
 • Sporirea calităţii întocmirii actelor administrative.
 • Asigurarea coordonării întocmirii notelor informative şi dărilor de seamă.
 • Reflectarea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, a dispoziţiilor pretorului ce conţin interes public.
 • Asigurarea integrităţii, utilizării legale şi conforme a sigiliului Preturii.
 • Eliberarea certificatelor şi extraselor conform legislaţiei în vigoare.

Patronează activitatea : Secţiei administrație publică locală, Secției audiență și secretariat.

Programul de audienţe:

Secretarul Preturii sectorului Rîşcani efectuează audienţa cetăţenilor  în toate zilele lucrătoare, între orele

8.00-12.00, 13.00-17.00.

 

 

 

 

Calendar

September 2023
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30