Aprobarea hotărârilor adunării generale (împuterniciţilor) a Cooperativelor de Construcţii a Locuinţelor

Secţia/biroul
Secţia locativ-comunală, bir. 7

 

Adresa/telefonul 
str. Kiev , 3 tel. 442056

 

Responsabil 

 

Termenul executării
30 zile

 

Tariful serviciului prestat gratuit Documente necesare/Organizaţiile care le eliberează:
1. Extrasul din hotărârea adunării generale (împuterniciţilor).
2. Extrasul din tabelul nominal.
3. Extrasul din fişa locuinţei.
4. Actele de identitate a membrilor majori al familiei în original şi copii.

 

Notă: Documentele se prezintă în original.

 

Ziua şi orele de audienţă: Luni 14.00 – 17.00