Serviciul arhitectură şi construcţii

  1.  

Şef serviciu

Funcție vacantă

5

022-441310

  1.  

Specialist principal

Ralea Tudor

 4

022-442132 

  1.  

Specialist superior

Rotari Veaceslav

6

022-442132

  1.  

Specialist superior

Perceamlî Valeri

4

022-442132